COVID-19 ÖNLEMLERİ

Değerli Hastalarımız,

Kliniğimiz kuruluğundan bu yana, dezenfeksiyon ve sterilizasyonun en iyi şekilde sağlanması ve korunması her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. COVID-19 salgını, hassasiyetimizde haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Bu olağanüstü dönemde, kliniğimizde uyguladığımız önlemlere ek olarak; dünyadaki örnekler ve Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, yeni bir protokol geliştiriyoruz. Oluşturduğumuz protokolü, kliniğimizin girişinde, bekleme salonlarında ve bu bilgilendirmenin sonunda ek olarak bulabilirsiniz.

Sizlere hijyenik bir ortamda, sizlerin sağlığını ve bizim sağlığımızı en iyi şekilde koruyabilmek adına aldığımız önlemleri ve çalışmalarımızı kısa başlıklar halinde aşağıda açıklamak istiyorum.

1- Kliniğimizin, acil vakalar dışında hizmet vermediği iki ayda, ortam dezenfeksiyonu yaptırılmıştır ve belirli aralıklarla yaptırılmaktadır.

2- Kliniğe girişte, görevli personel tarafından temassız ateş ölçer ile ateşinizin ölçülmektedir.

3- Kliniğe girişte galoş giymeden önce, ameliyathanelerde kullanılan 24 saat etkili ,günlük değişen dezenfektanlı paspas uygulamasına “ayakkabıların yüksek oranda bulaşa neden olduğu görüşüne dayanarak” geçildi.

4- Kliniğimizde uzun yıllardır kullanılan, el teması olmadan çalışan otomatik galoş makinasının önemi, günümüzde daha da anlamlandı.

5 – Kliniğimizin girişine, ellerinizi dezenfekte edebilmeniz için, kol teması ile kullanabileceğiniz el dezenfektan standı yerleştirildi.

6- El hijyeni ve diğer ihtiyaçlarınız için, kurulduğumuz günden itibaren var olan ve el değmeden kullanılan fotoselli musluk, sabunluk, çöp kovaları ve WC, yıllar önceki hassasiyetimizdeki haklılığımızı gösterdi.

7- Bekleme salonlarında, sosyal mesafenin korunması amacıyla, işaretlemeler yapıldı. Mavi işaretli yerler oturmanız için planlandı. Sarı işaretli yerleri lütfen kullanmayınız.

8 – Şüpheli temas yüzeyini en aza indirmek için, çay ve kahve ikramları durduruldu.

9- Benzer sebeplerle günlük gazete, dergiler de kaldırılmıştır.

10 – Bekleme salonlarının dezenfeksiyonu için bir temizlik personeli görevlendirildi. Bu çalışanımız rutin temizlik prosedürüne ek olarak; temas ettiğiniz her yüzeyi sizden hemen sonra özel dezenfektanlı ürünlerle silmektedir.

11 – Bekleme salonları saatte bir, tedavi odaları her hastadan sonra; Bilim Kurulumuz tarafından önerilen, COVID-19u öldürme etkinliği iyi olan ve insan sağlığı üzerinde bilinen herhangi bir toksik etkisi bulunmayan Hipoklöröz Asit püskürten özel cihaz ile eğitimli personel tarafından dezenfekte edilmektedir.

Bu süreçte, çocuk, refakatçi zorunluluğu olmayan ve yaşlı hastalarımız dışında refakatçi kabul edilmemektedir.

12 – Bilim Kurulumuzun önerdiği, %0.2 povidon iyot ve %1,5 hidrojen peroksit içeren solüsyon ile işlem öncesi ve işlem sonrası yardımcı asistanlarımız tarafından gargara yaptırılmaktadır.

13 – Göz bulaş riskini en aza indirmek amacıyla sizlere , tedavi süresince kullanmanız için; onaylı özel dezenfektanlar ve UVC ile dezenfekte edilmiş koruyucu gözlük verilmektedir.

14 – Tedavi süresince; hekimler her hasta için tek kullanımlık , steril cerrahi doktor box önlüğü kullanmaktadır.

15 – Tedavinizin bitiminde sizleri protokole uygun olarak bekleme salonuna alarak, oda boşaltılmaktadır. Oda; havalandırma, Hipokloroz Asit uygulanması ve dezenfeksiyon amacıyla boş bırakılmaktadır. Bir sonraki hasta, hazır olan diğer tedavi odasına alınmaktadır. Bir oda, bir hasta tedavi süresi kadar boş bırakılmaktadır.

16 – Kliniğin kapanmasını takiben, tüm tedavi odaları UVC Sistemi ile dezenfekte edilmektedir; bu bilinen virüslerde etkili bir dezenfeksiyon yöntemidir.

Bu bilgilere ek olarak hekimler dahil tüm personelimize günde iki kez ateş ölçümü yapılmakta ve kaydedilmektedir.

Yaptığımız tüm bu hazırlıklar sonrası, en kısa sürede salgın günlerinin atlatılmasını ve kliniğimizin acil çalışma sisteminden yeni normal çalışma düzenine geçmesini temenni ediyor; daha nice sağlıklı gülüşler inşa edebileceğimiz güzel günleri sabırla ve heyecanla beklediğimizi bildirmek istiyoruz. Sağlıkla kalınız.

Dr. Semih Süreyya YAZICI