İmha Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI - KVKK
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI yükümlülüğünü yerine getirmek üzere işyeri içerisinde fiziki ve fiziki olmayan tüm ortamlarda gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır. Misafir olarak DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI ‘ya ait iş yerine gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da işyeri nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; muayene odası, bekleme odası, müdahale odası, ameliyat odası gibi iş yerine dahil olan mekanlar içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya ait işyeri içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda işyeri çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan çalışanların bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya ait internet sitesinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilebilir. Hekim sıfatıyla tarafımıza başvuran hastaların kişisel verilerine ilişkin, veri sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktayız. Ön kayıt, müdahale, tedavi, takip vb. oluşturulması ve tedavi sonrası tarafınızca yapılacak olan ödeme işlemi süreçlerinin yürütülebilmesi için sizlerden aldığımız kimlik fotokopilerinde ve diğer belgelerde yer alabilecek din ve kan grubu ile teşhis ve tedavi süresi boyunca elde edilen kan vb. tahlil sonuçları, kullanılan ilaçlar, hastalıklar, raporlar, röntgen görüntüleri, aile bilgileri, resim, görüntü ve ses kaydı ile tarafınıza ait kredi kartı ve banka bilgi verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Rızanızı verdiğiniz takdirde süreçlerimizin hızlı ve etkili yürütülebilmesi için üzerinde bu verilerin de bulunabileceği kimlik fotokopilerinizin, sair belgelerin olduğu gibi saklanacağını, aksi takdirde kimlik fotokopisi ve diğer belgeler üzerinde yer alabilecek özel nitelikli kişisel verilerin karalama, maskeleme gibi bir bağ koparma yöntemi ile kapatılarak kimlik fotokopisinde yer alan normal nitelikli kişisel veriler bakımından hukuka uygun veri işleme faaliyetlerimizin devam edeceğini bilginize sunarız. Teşhis ve tedavi süresince işyerimize başvuran kişilerin sağlık durumlarının tespit edilebilmesi için tarafımıza ileteceğiniz, varsa çocuğun veya aile fertlerinin sağlık durumuna ve/veya tedavi sürecine ilişkin bilgiler özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu belgede yer alan ve yer almayan, açık rıza ile tarafımıza teslim edilen fiziki ortamda yer alan ya da yer almayan tüm bilgi ve belgeler 10 sene içerisinde tarafımızca imha edilecektir.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI