GİZLİLİK POLİTİKASI

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI olarak web sitemizde siz ziyaretçilerimize en iyi deneyimi sunabilmek ve gerekli iyileştirmeleri yapabilmek için çerezleri kullanıyoruz.

Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız:

• Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde, ziyaret edilen sitenin bilgisayarınıza veya hangi cihazdan girdiyseniz, kullanılan o cihaza web sitesi tarafından gönderilmek suretiyle kaydedilen, küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması ile, kullanıcıların girilen web sitesinde daha kolaylıkla ve güvenli bir şekilde gezinebilmeleri için cihaz sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir yazılım aracıdır. Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler güvenlik önlemleri için ve kullanıcının web sitesinde kolaylıkla gezinebilmesi için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.
• Kişisel verileriniz ve gizliliğiniz bizim için önemlidir. Web Sitemizi ziyaret edenlerin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz en üst düzey güvenlik önlemlerini almaktadır. Web sitemizi şahsınıza ait herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilirsiniz. Ancak, ziyaretlerinizde web sitesinin kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Şirketimize ait web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve sitelerimizin güvenliğini daha iyiye taşımak temel amacımızdır. Çerez, web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen küçük bir dosyadır. Çerezler, kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler şirketimize ait web sitemizin, daha kullanışlı ve kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Çerezler bilgisayarınızda yer alan tüm bilgi ve veriler de dahil olmak üzere hiçbir kişisel verinize ulaşamamaktadır. Çerezler kalıcı çerez ve geçici çerez olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici çerezler, şirketimize ait internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınız kapanıncaya kadar size daha iyi bir kullanım deneyimi sunmak üzere kalırlar. Kalıcı çerezler ise şirketimize ait internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar.
• Şirketimize ait web sitemizde geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt ederek, ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılırlar.
• Bilgisayarlarda kullanılan tüm internet tarayıcıları, kalıcı ya da geçici olsun tüm çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde programlanmıştır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir, istediğin zaman silebilirsiniz. Çerezlerin nasıl ve nereye depolandıkları ise kullandığınız internet tarayıcısına göre değişiklik göstermekle beraber, bilgisayarınızda yer alan çerez dosyalarından kolaylıkla bulunabilecektir.
• Kullandığınız çerezleri silmeyi tercih ederseniz şirketimize ait web sitesindeki tercihleriniz silinecektir.
• Çerez politikamız ve çerez kullanımı yalnızca kullanıcıların deneyimlerinin iyileştirilmesi için kullanılıyor olup, kişisel verilerinizin en üst düzeyde güvenliğinin sağlandığını şirketimiz adına beyan ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI yükümlülüğünü yerine getirmek üzere işyeri içerisinde fiziki ve fiziki olmayan tüm ortamlarda gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır. Misafir olarak DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI ‘ya ait iş yerine gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da işyeri nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; muayene odası, bekleme odası, müdahale odası, ameliyat odası gibi iş yerine dahil olan mekanlar içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya ait işyeri içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda işyeri çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan çalışanların bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya ait internet sitesinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilebilir. Hekim sıfatıyla tarafımıza başvuran hastaların kişisel verilerine ilişkin, veri sorumlusu sıfatını haiz bulunmaktayız. Ön kayıt, müdahale, tedavi, takip vb. oluşturulması ve tedavi sonrası tarafınızca yapılacak olan ödeme işlemi süreçlerinin yürütülebilmesi için sizlerden aldığımız kimlik fotokopilerinde ve diğer belgelerde yer alabilecek din ve kan grubu ile teşhis ve tedavi süresi boyunca elde edilen kan vb. tahlil sonuçları, kullanılan ilaçlar, hastalıklar, raporlar, röntgen görüntüleri, aile bilgileri, resim, görüntü ve ses kaydı ile tarafınıza ait kredi kartı ve banka bilgi verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Rızanızı verdiğiniz takdirde süreçlerimizin hızlı ve etkili yürütülebilmesi için üzerinde bu verilerin de bulunabileceği kimlik fotokopilerinizin, sair belgelerin olduğu gibi saklanacağını, aksi takdirde kimlik fotokopisi ve diğer belgeler üzerinde yer alabilecek özel nitelikli kişisel verilerin karalama, maskeleme gibi bir bağ koparma yöntemi ile kapatılarak kimlik fotokopisinde yer alan normal nitelikli kişisel veriler bakımından hukuka uygun veri işleme faaliyetlerimizin devam edeceğini bilginize sunarız. Teşhis ve tedavi süresince işyerimize başvuran kişilerin sağlık durumlarının tespit edilebilmesi için tarafımıza ileteceğiniz, varsa çocuğun veya aile fertlerinin sağlık durumuna ve/veya tedavi sürecine ilişkin bilgiler özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu belgede yer alan ve yer almayan, açık rıza ile tarafımıza teslim edilen fiziki ortamda yer alan ya da yer almayan tüm bilgi ve belgeler 10 sene içerisinde tarafımızca imha edilecektir.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma MetniDR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya ait (“SEMİH YAZICI”); internet sitesi ya da fiziki ortamda muayenehane/klinik/işyerini ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizin zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu nedenle verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir kurum olarak, kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği ve kişisel verilerinizin korunması için ne gibi tedbirler aldığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, ticari hekimlik faaliyetlerini yerine getirirken herhangi bir şekilde ilişki içinde olduğu tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacı ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin temel ilkeler ve uyulacak yol haritası belirlemektedir. Bu kapsamda hastalar, müşteriler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, muayenehane yetkilileri, ziyaretçiler, işbirliği içinde olunan kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek gerekli aydınlatma ve şeffaflık sağlanmaktadır.

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz SEMİH YAZICI, ‘ilgili kişileri’:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç)Kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir.

Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verilerini işlediği kişileri KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede SEMİH YAZICI veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.
DR. DT. SEMİH SÜREYYA YAZICI
Barbaros Mah., Abay Kunanbay Cad. No:6/7, 06680 Kavaklıdere-Çankaya /ANKARA
bilgi@semihyazici.com.tr
TEL: 0312 466 55 77

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI olarak, kişisel verilerinizi ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
8. Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,
9. Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi, müşteri yönetimi,
10. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,
11. İş yeri eğitim programlarının planlanması ve icrası,
12. İşyeri Güvenliği,
13. İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği Korunması,
14. Tedavi ve tedavi sonrası hizmetlerinin ifası,
15. Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
16. Hastalara; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,
17. Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
18. Hizmetlerimiz karşılığı fatura/makbuz tanzimi,
19. Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
20. Kimlik teyidi,
21. Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
22. Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
23. İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
24. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
25. İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
26. Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,
27. Hasta/Tedavi memnuniyetinin ölçülmesi,
28. Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması, seyahat planlamalarının yapılabilmesi.
29. Çalışan adayları bakımından: Açık pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi, planlanması.
30. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
31. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
32. Hukuk işlerinin icrası/takibi,
33. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
34. Çalışanların ekipman/unit/malzeme vs. kullanımlarının planlanması, icrası,
35. İşyerinde bulunan internet, kablosuz ağ, ortak ağ, bilgisayar kullanımlarının kanunlara uygun şekilde kullanımının planlanması icrası

Sayılı amaçlar bilgilendirme amaçlı olup, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın gelecekteki ticari ve işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için başkaca eklenebilecekler yapılacak güncellemelerle duyurulacaktır.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın faaliyetleri kapsamında tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmesi, bunlar için DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın ve iş ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın kendi sektöründe faaliyetlerini sürdürmesi ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında veri güvenliğini arttırmak amaçlarıyla işlenmektedir.

Tüm bunlara göre; kişisel verileriniz, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, diğer şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. KVKK’nın 8.maddesiuyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlığı altında belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışındaki gerçek ya da tüzel kişilere aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma aranmaktadır. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket Yöneticilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK madde 8. ve 9. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Nasıldır? Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve başta DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın, kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için bir takım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye bildirilmesini talep etmiştir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve tarafların mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup; DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir. Bu kapsamda gerekli iç kontrolleri, risk analizleri yapar. Kişisel verilerin işyeri dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili ne yapılması gerekiyorsa tamamlatılmasını, yapılması gereken tüm işlemlerin yerinde ve tam olmasını sağlar. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların, kişisel verilere ulaşabileceklerin, kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından, İşyerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve iş bu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır
Görüntü kaydı alınan yere girişlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Mahremiyetin gerektirdiği alanlarda görüntü kesinlikle alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından işyeri (muayenehane) içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan ve de sınırlı sayıda eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt eden kişilerle paylaşmaktadır.
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından; güvenliğin sağlanması ve belirtilen amaçlarla, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Misafir olarak gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da işyeri nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK 11. Maddesi kapsamında, ilgili kişi yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak istediği takdirde, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya veri sorumlusu sıfatıyla başvurabilecektir. Bu başvuru, Şirkete yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız. Buna göre; lütfen aşağıda linki bulunan başvuru formunu doldurunuz.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ETİK KURALLARIKVKK hakkında Etik Kurallar Belgesi ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından uygulamada dikkate alınacak etik kurallar ortaya konulmaktadır. Bu etik kurallar çerçevesinde, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI uhdesinde yer alan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla ilgili yürütülecek uyum faaliyetlerinin çerçevesini ve kanuni sınırlarını belirlemeyi ve koordinasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI olarak, diş hekimi olmanın getirisiyle de benimsenen, faaliyetlerin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, bu hedefe uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanun’un uyum konusunda gerekli yapı, birim, prosedür ve süreçleri oluşturacak, hukuki zemini hazırlayarak bunu teknik uygulamalara entegre edecek, çalışanların ve hastalarının farkındalığın yaratılması için gerekli uygulamaları hayata geçirecektir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ETİK KURALLARI’NIN KULLANILMA AMACI

KVKK Etik Kuralları ile DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından KVKK sürecinde uyum için önem taşıyan düzenlemelerle işyeri bünyesinde gerekli uygulamaların sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinde ve bu etik kurallar belgesi, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl ve ne şekilde uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI bu doğrultuda işyerinin kendi içinde, işbu ‘Etik Kurallar Belgesi’ne uyum için gerekli düzenlemeleri yapacak ve periyodik olarak KVKK Etik Kurallara uyum konusunda iç denetim mekanizmalarını işleterek ‘Etik Kurallar’a uygunluğun devamlılığını sağlayacağını taahhüt eder.
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI bünyesinde Etik Kurallar içerisinde düzenlenen ilkeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, çalışanların farkındalığının sağlanması için iç sistemler kurulacak, gerekli eğitimler verilecek, gerektiğinde eğitimler yenilenecek, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek, hastalara konuya ilişkin gerekli bildirimler ve uyarılar yapılacaktır.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİNE VE GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİR. Öncelikle önem arz eden konulardan biri, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuata uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI öncelikle Anayasa ve KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda düzenlenen ilkelere uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder.

a) Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda,
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel ve ayrıca belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar güderek, hedeflenen amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunacaktır. Bu kapsamda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alacak ve kişisel verileri hedeflenen amacın gerektirdiği dışında kullanmayacaktır.

b) Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel veri sahiplerinin, çalışanlarının, danışmanlarının, kişisel verisine sahip olduğu tüm kişi ve kuruluşların temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri alarak tüm veri ve bilgilerin tamamen en güvenli şekilde korunmasına yönelik sistemler kuracaktır.

c) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verileri yalnızca meşru ve hukuka uygun sebeplerle işleyecektir. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI kişisel verileri/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ yürütmekte olduğu iş kapsamındaki faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde sadece kanuni sınırlar çerçevesinde işleyecek ve koruyacaktır. Veri sorumlusu DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından kişisel verilerin hangi amaçla, nasıl, nerede işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan belirlenecek, kişisel veri işlenmesine ilişkin etik kurallar ve yasaya göre süreç yönetilecektir.

d) Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Olması
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verileri hedeflenen amaçların gerçekleştirilebilmesine uygun bir biçimde işleyecek ve belirlenen hedefin gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya gereksinim duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır. Hedeflenen amaçla alakalı olmayan veriler işlenmeyecektir.

e) Kişisel Verilerin Muhafazası
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, Türk Ceza Kanunu madde 138 ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4. ile 7. maddelerine uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir. Bu kapsamda, DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, süre belirlenmemişse kişisel verileri işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler yine veri sorumlusu DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Gelecekte kullanma ihtimali ile DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından kişisel veriler saklanmayacaktır.

f) Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dâhil, paylaşılması bakımından aşağıda yer verilen kurallara uygun davranılmalıdır.

a. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Paylaşımı
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, veri sahibinin kişisel verilerini, kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve ancak gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktaracaktır. Bu doğrultuda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI bünyesinde KVKK’nın 8’inci maddesinde öngörülen şartlara uygun hareket etmeye yönelik gerekli süreçler tasarlayacak ve tüm süreci kanuni sınırlar çerçevesinde, güvenli olarak sürdürecektir.
b. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, tarafından kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından kişisel veriler sadece Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu izninin bulunduğu yabancı ülkelerle paylaşacaktır. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli süreçler tasarlanacak ve akabinde uygulanacaktır.

2. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’İN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI , veri işlemeye başlamadan önce 31.03.2021’a kadar veri sorumluları siciline kayıt olmalıdır. Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt başvurusunda aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır:

• Veri sorumlusu olarak DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
• Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
• Yabancı ülkeler ile paylaşımı öngörülen kişisel veriler.
• Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre.(İmha edilene kadar geçecek olan süre)
• Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, kişisel veri sahibini, aşağıda yer alan konularda aydınlatacaktır.

• Veri sorumlusu olarak DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI veya görevli temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
• Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar:
o Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
o İşleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,
o Kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilmek,
o Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesi,
o İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
o Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek.

Bu kapsamda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik olarak kişisel veri toplama kanalları tespit edilecek, bu toplama faaliyetleri özelinde KVKK’da aranan kapsam ve şartlara haiz aydınlatma noktaları ve metinleri ile veri sahibi aydınlatılmalı ve buna uygun süreçler tasarlanacaktır.

b. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI bünyesinde, her açıdan güvenliğin sağlanmasının teşkil ettiği önemin bilinciyle, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alacak, bu kapsamda gerekli denetimleri yapacaktır. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından aşağıda sıralanan tedbirlerin alınmasına yönelik gerekli sistemler kurgulanacak, bu sistemlerin periyodik olarak hem hukuki hem de teknik olarak denetimi yapılacak ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda vakit kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alınacaktır.
I. Hukuka Uygun Veri İşlenmesini Temin İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar dâhilinde, gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
II. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınması Gereken Teknik Tedbirler

a. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI bünyesindeki iş birimleri tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler analiz edilmeli, bu kapsamda bir “kişisel veri işleme süreç planı” çıkartılmalıdır. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI iş birimleri tarafından, verilerin toplanmasından silinmesine kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin tümünün hukuka uygunluk denetimi yapılacaktır.
b. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenecektir.
c. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanacak ve sürekli kontrol edilecektir.

III. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınması Gereken İdari Tedbirler

a. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarını, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirecek ve eğitecektir.
b. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI ile çalışanları arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve sair belgelere KVKK’da yer alan düzenlemelere aykırı biçimde kişisel verilerin işlenmemesi, ifşa edilmemesi ve kullanılmaması yükümlülüğü getiren kayıtlar konulacaktır.
c. Kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda ilgili DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya ait işyeri çalışanı ile sınırlandırılmalı ve DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI bünyesinde tutulan her kişisel veriye, her çalışanın erişim imkânı bulunmayacaktır.
d. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri ve iş organizasyonu özelinde analiz edilerek, analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari ve arge faaliyetleri özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenecektir.
e. İş organizasyonu neticesinde oluşturulan iş birimlerinin(departmanları) faaliyetlerinin KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanmasına yönelik şartlar, her bir birim ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde tespit edilmelidir.
f. İş birimleri bazında belirlenen hukuksal uyum sürecinin sağlanması için DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından, ilgili birimler özelinde farkındalık yaratılacak ve uygulama kuralları belirlenecektir. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınarak, politika, prosedür, etik kurallar ve eğitimler hayata geçirilecektir.

IV. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak üçüncü kişilere açıklanmasını, görüntülenmesini, aktarılmasını veya başka şekillerde hukuka aykırı şekilde elde edilmesini önlemek için, korunacak verinin niteliğine ve teknolojik imkânlara göre gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

V. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Alınması Gereken Teknik Tedbirler

a. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınacak, alınan önlemler periyodik olarak güncellenecek ve yenilenecektir.
b. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından, departman bazında hukuksal şartlara uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınacaktır.
c. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanarak, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilecektir.
d. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar ve loglama da dâhil ilgili yazılım ve sistemler kurulacaktır.
e. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilecektir.

VI. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Alınması Gereken İdari Tedbirler

a. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI çalışanları, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilecektir.
b. Departman bazında hukuksal şartlara uygun olarak DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından yönetim kademesi bünyesinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanacak ve uygulanacaktır.
c. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI çalışanlarından, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceğine ilişkin gerekli taahhütler alınacaktır.
d. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ilişkin ve bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler ekleyecektir.

VII. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulayarak her türlü riski hesaplayacaktır. Bu denetim sonuçları DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme ve hukuki danışmana raporlanmalı ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmelidir. DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından iş birimlerinin ve varsa departmanlarının, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalıklarının artırılması ve denetimi konusunda gerekli süreçler tasarlanacak ve hayata geçirilecektir.

VIII. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI veri sorumlusu sıfatıyla, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, gerekli içyapı oluşturularak görevli kişiler belirlenecektir.

g) Kişisel Veri Sahibini Bilgilendirme Yükümlülüğü

Kişisel veri sahiplerinin, gerek duydukları hallerde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuruda bulunarak kendi verilerine ilişkin bilgi talebinde bulunma hakları vardır. Bu kapsamda, veri sorumlu sıfatıyla DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK kapsamına uygun olarak gerekli başvuru kanalları, başvuruların değerlendirilmesi, iç işleyiş, Kanun’da öngörülen sürelerde başvuruların cevaplandırılması ve sair idari ve teknik düzenlemelere ilişkin prosedür ve süreçleri oluşturacak ve uygulayacaktır.
Kişisel veri sahipleri bu kapsamda:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’ya iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak, duruma ilişkin talepler cevaplandırılacaktır.
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından ilgili başvuru sonuçlandırılırken, kişinin anlayabileceği bir dil ve formatta bilgi verilecek, ilgili kişi aydınlatılacaktır.
DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Kişisel veri sahibinin, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yasal şikâyet hakkı bulunduğu konusunda DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından gerekli uyarılar yapılacak ve farkındalık sağlanacaktır.

DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’NIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLEMESİ ETİK KURALLARINA UYUM SÜRECİ
KVKK ve İlgili Mevzuata Uyum İçin DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI’nın Uygulayacağı maddeler:

• DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uyum için KVKK yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklar yürütülecektir.
• DR. SEMİH SÜREYYA YAZICI, İşbu Etik kurallar Belgesinde yer verilen düzenlemelere uyumun sağlanması için gerekli mekanizmaları oluşturacak ve bu kapsamda,

  • KVKK’nın 16. maddesine uygun olarak veri sorumluları siciline kayıt olunmasına yönelik gerekli süreçleri oluşturacak ve uygulayacaktır.
  • KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatılacak ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır.
  • KVKK’nın 5. maddesi gereğince, kişisel veriler, mutlaka kanundaki işleme şartlarından bir veya bir kaçına dayalı olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde ve işbu etik kurallar belgesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun bir şekilde işlenecektir.
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde KVKK’nın 6. maddesindeki düzenlemelere titizlikle uyulacak, faaliyetlerin yürütülmesi için zorunlu değilse özel nitelikli veriler veri sahibinden talep edilmeyecektir.
  • KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanunda öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranılacaktır.
  • KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli güvenlik sistemleri oluşturulacaktır.
  • KVKK’nın 7. maddesine uygun olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemler oluşturulacaktır.