Bruksizm(Diş Sıkma) de Güncel Dijital Yaklaşımlar

Diş sıkma (Bruksizm) Çene kaslarının spazmına bağlı diş aşınması ve çene eklemi hastalıklarının ana sebeplerinden biridir. Çoğunlukla yetişkin popülasyonunda çiğneme yapılarında tekrarlayan hareket bozukluğu olarak görülmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar, yetişkinlerin %75’inde en az bir sıkma belirtisi olduğunu, göstermektedir. Diş hekimliğinde teknolojinin artan kullanımı, yerini çeşitli işlem basamaklarında digital iş akışına bırakmıştır. Fonksiyon sırasında ve/veya istirahat halinde oluşan ağrının giderilmesi tedavinin birincil amacıdır. Hastaları tedavi arayışına götüren diğer semptomlar, çene ekleminde klik sesi ve/veya kilitlenme, çiğnemede zorluk, hareket kısıtlanması olarak sıralanmaktadır. Tedavisinde; medikal tedavi, fizik tedavi, cerrahi tedavi, davranışsal tedavi, oklüzal splint tedavisi yaklaşımları bulunmaktadır. Oklüzal splint tedavisinin amacı; dengeli, stabil bir çiğneme oluşturarak çene eklemi ve çiğneme kaslarının fonksiyonlarını iyileştirmek, ilişkili ağrıyı ortadan kaldırmaktır.

Sert oklüzal splintler, hastanın ağız içi ölçüsünden elde edilen alçı model üzerinde kendiliğinden veya ısıyla polimerize olan polimetilmetakrilattan üretilmekteyken, geleneksel yapım tekniklerine alternatif olarak diş hekimliğinde teknolojik gelişmelere paralel olarak bu işlemde de üç boyutlu çalışmalar dijital olarak yapılmaktadır. Teknik, geleneksel yöntemdeki kişiye bağlı hataları, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) yöntemiyle ortadan kaldırılır, yüksek malzeme kalitesine ek olarak, daha kısa sürede üretim ve uyumlama süresi imkânı vermektedir. Bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) teknolojisinde eksiltmeli yöntem (subtractive manufacturing), oklüzal apareylerin bir polimer bloktan freze edilerek çıkarılması esasına dayanır. Bu üretim yönteminin en büyük avantajı polimerizasyon büzülmesinin bulunmaması sebebiyle ağız içinde maksimum uyum , daha iyi bir pasif oturum sağlaması ve olası çene hareketlerini yapay zeka ile tahmin eden yazılımlar, tedavi protokolündeki öngörülen düzelmeye ulaşmadaki hızı ve başarı oranını artırmasıdır.